" MENTAL HEALTH INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY 2016 "

Accepted Images
عکس های راه یافته

The list of winners is available in the bellow.


 

توضیح فقط برای شرکت کنندگان ایرانی: در مجموع 15925 عکس از 2447 شرکت کننده از 75 کشور در این جشنواره شرکت کرده اند.
تمامی شرکت کنندگان ایمیلی حاوی نتایج خود دریافت می کنند. نتایج عکس ها به این شرح است:

مردود: حذف شده و امتیاز لازم را از داوران کسب نکرده

راه یافته : در مجموع 111 عکس که اسامی آنها در زیر نمایش داده می شود، حداقل امتیاز لازم برای حضور در نمایشگاه را کسب کرده و برندگان از بین آنها انتخاب شده اند. برای نمایش نام برندگان بر روی نام بخش کلیک کنید.


Powered & Design: Software Group of FocusTeam.ir          © 2005-2016 FocusTeam.ir All rights reserved