مراسم جشنواره در زنجان برگزار شد.*****کتاب جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان پست خواهد شد.*****
 
The Ceremony is held on Zanjan City.*****All authors with accepted photos will receive a free copy of high quality catalog.*****

تاریخ مراسم اهدای جوایز جشنواره

Rg: 1395/05/21

مراسم جشنواره در زنجان برگزار خواهد شد. تاریخ مراسم متعاقبا اعلام می شود. برای تمامی شرکت کنندگان ایمیل و پیامک ارسال خواهد شد.

Today: 21-Nov-2017
Closed Date

Time Zone: GMT +3:30