مراسم جشنواره در زنجان برگزار شد.*****کتاب جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان پست خواهد شد.*****
 
The Ceremony is held on Zanjan City.*****All authors with accepted photos will receive a free copy of high quality catalog.*****

Entry Form

Do not use "Safari" & "Opera" to register, please.
You may use Firefox, Google Chrome & Internet Explorer instead.
مهلت ثبت نام و ارسال آثار به اتمام رسیده است.
Today: 21-Nov-2017
Closed Date

Time Zone: GMT +3:30